Taliban, Afgan kadınlarını peçe takmaya zorlayacak


İslam’ın kutsal kitabı Kuran, Müslümanlara – erkek ve kadınlara – mütevazı giyinmelerini söyler. Erkekte tevazu, göbekten dizine kadar olan bölgeyi örtmesi şeklinde yorumlanmıştır. Kadınlar için genellikle akraba veya evli olmadığı erkeklerin yanında yüzleri, elleri ve ayakları dışında her yerini örtmesi olarak görülür.


Kaynak : https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-61361826?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Yorum yapın